RSS

Monthly Archives: જાન્યુઆરી 2012

૨૬મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૨

Advertisements
 

એસીડ,બેઇઝ અને ક્ષાર

 

ટૅગ્સ:

ઊંચાઈ-માપક

 
1 ટીકા

Posted by on જાન્યુઆરી 18, 2012 in શાળાની પ્રવૃતિઓ

 

ચાલો પતંગ ઉડાવીએ….

 

વિદ્યાર્થીએ દોરેલું સુંદર ચિત્ર

 
Leave a comment

Posted by on જાન્યુઆરી 16, 2012 in શાળાની પ્રવૃતિઓ

 

ન્યુઝલેટર-૧

 

લેસર-લાઇટથી પ્રિઝમમાં પ્રકાશનું વક્રીભવન બતાવવું.

 

ટૅગ્સ:

 
%d bloggers like this: